Biuro Obsługi Klienta

     537 446 446
  biuro@combat.com.pl

DETEKTYWISTYKA

 Zakres usług detektywistycznych

POSZUKIWANIE OSÓB

 • poszukiwania w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika,
 • ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu członka rodziny,
 • ustalenia nieznanego wcześniej członka rodziny i miejsca jego zamieszkania,
 • ustalenia miejsca pochówku członka rodziny,
 • wywiadu w celu ustalenia pobytu osoby zaginionej i ukrywającej się.

OBSERWACJA OSÓB I MIEJSC

 • obserwacja ludzi i grup,
 • obserwacja i monitoring miejsc i obiektów,
 • obserwacja i monitoring pomieszczeń i rzeczy.

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW I KAMUFLOWANEGO MONITORINGU

 • Biuro
 • Mieszkanie
 • Telefon
 • Komputer
 • Auto

SPRAWY ROZWODOWE

 • zbieranie i dokumentowanie materiału do spraw rozwodowych,
 • ustalenie osób, z którymi małżonkowie się spotykają (zdrada partnera),
 • ustalenie tożsamości tych osób i ich miejsca zamieszkania/zatrudnienia,
 • ustalenie miejsc spotkań,
 • dokumentowanie spotkań,

ŚLEDZTWA GOSPODARCZE

 • poszukiwaniem majątku dłużników,
 • czyny nieuczciwej konkurencji,
 • działania na szkodę podmiotów gospodarczych i innych.